Lemminkäisen varausehdot

1.§ Vuokranantaja: Veilis Oy
Veilis Villas, Lemminkäinen
Kirtsinniementie 131, 82360 Onkamo
mika.hurskainen@veilis.fi

2.§ Vuokra-aika: Ellei toisin ole sovittu, tuloaika klo 16:00 ja lähtöaika klo 12:00.

3.§ Mahdollinen peruutus on aina tehtävä kirjeellä tai sähköpostilla omistajalle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä kun tieto peruutuksesta on tullut omistajalle.
Mikäli asiakas peruuttaa varauksen aikaisemmin kuin 21 päivää ennen vuokra-ajan alkamista, pidetään toimituskuluina 100 euroa / mökki.
Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin, veloitetaan koko vuokra.
Mikäli varaus perutaan vähintään 48 tuntia ennen vuokra-ajan alkamista, varaamisen jälkeen sattuneen äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, joka on sattunut vuokralaiselle tai hänen samassa taloudessa asuvalla perheenjäsenelleen, on asiakkaalla tällöin oikeus saada maksamansa vuokra takaisin, lukuun ottamatta 100 euron toimituskuluja.
Tapahtumasta on ilmoitettava omistajalle viipymättä ja esitettävä siitä lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys. Mikäli em. syistä johtuva peruutus tapahtuu myöhemmin, ei vuokraa makseta takaisin.

4.§ Vuokraan kuuluu: Lemminkäisen käyttöoikeus, sekä pienemmän rantasaunan, veneen ja kanootin vapaa käyttö. Isompi tilaussauna on vuokrattavissa erikseen.

5.§ Tupakointi on ehdottomasti kielletty sisätiloissa! Kieltoa rikkovalta veloitetaan 500 euron siivousmaksu.

6.§ Lemmikkieläimiä ei saa tuoda Lemminkäiseen.

7.§ Avotulen tai nuotion tekeminen alueelle on ehdottomasti kielletty! Aseta kynttilöiden ja ulkotulien alle aina palamaton alusta.

8.§ Pullot, tölkit, tupakan tumpit ja muut roskat roskakoriin ja roskapussit jätesäiliöön. Pullojen ja tölkkien rikkominen ja luontoon heittäminen on kielletty.

9.§ Pilko polttopuut puuvajan hakkuupöllin päällä.

10.§ Mökin siivouksesta vuokra-aikana huolehtii asiakas. Huvilan loppusiivouksesta huolehtii asiakas, ellei asiakas ole tilannut loppusiivousta erikseen. Mikäli loppusiivousta ei ole huolellisesti tehty, on omistajalla oikeus periä siitä siivousmaksu.
Loppusiivouksessa lattiat imuroidaan ja tarvittaessa pyyhitään kostealla mopilla. Vuoteet sijataan päiväpeitteellä, astiat pestään ja asetetaan kaappiin. Liesi, uuni, kaasugrilli ja jääkaappi puhdistetaan. Roskat viedään jätepisteelle.

11.§ Asiakas on velvollinen korvaamaan huvilalle, sen ympäristölle ja sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti. Asiakas on velvollinen tutustumaan huvilan ja sen laitteiden käyttöohjeisiin.

12.§ Veilis Oy:lla on oikeus keskeyttää vuokraus häiriökäyttäytymisen takia, mikäli varoituksesta huolimatta asiakas ei lakkaa aiheuttamasta vaaraa tai häiriötä lomakohteessa tai sen ympäristössä. Tällöin maksettua vuokraa ei palauteta.

13.§ Veilis Oy:lle on ilmoitettava välittömästi Lemminkäisen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset. Pidätämme oikeuden ehtojen muutoksiin.

14.§ FORCE MAJEURE. Mikäli kysymyksessä on tulipalo tai muu ylivoimainen este, voi omistaja irtisanoa varauksen, jolloin omistajan on mahdollisimman pian ilmoitettava tästä asiakkaalle.
Asiakas saa tällöin maksamansa vuokran kokonaan takaisin.
Force majeure-esteen takia irtisanotusta varauksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

15.§ Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riita-asiat voi asiakas saattaa kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, niin asia käsitellään vuokranantajan asuinpaikkakunnan käräjäoikeudessa.